Casus

Onze specialisten schrijven artikelen voor diverse vaktechnische bladen en overige uitgaven. Daarnaast komen wij bijzondere zaken tegen in de praktijk. In dit onderdeel van onze website vindt u enkele casussen die wellicht interessant kunnen zijn voor u. Mocht u meer informatie willen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de auteur of uiteraard met uw dichtstbijzijnde vestiging.